• Home
  • klantenservice
  • Huisregels


Bij DiveWorld staat plezierig en veilig duiken op de eerste plaats. Om dit ordentelijk en zonder misverstanden te laten verlopen heeft de directie van DiveWorld een huishoudelijk reglement opgesteld waaraan iedere bezoeker/duiker zich dient te houden.

Door gebruikmaking van de door DiveWorld geboden faciliteiten verklaart u akkoord te gaan met het onderstaand huishoudelijk reglement:

De directie van DiveWorld en haar personeel staan uitgesproken afwijzend tegen over welke vorm dan ook van ongewenst gedrag (seksuele intimidatie, geweld, overmatig drankgebruik, drugsgebruik (ook softdrugs) enz.

Iedere duiker dient zodanig te handelen gedurende zijn duikactiviteit, dat de duikveiligheid voor zichzelf en die van anderen altijd gewaarborgd is.

De door het personeel van DiveWorld gegeven aanwijzingen dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.

Gebrevetteerde duikers:

Duikers dienen zich voor aanvang van de duik te melden bij het personeel van DiveWorld.

Alle duikers dienen een geldig duikbrevet te kunnen tonen.

Uit veiligheidsoverwegingen is het ten strengste verboden om alleen in het duikbassin te duiken. Tenzij er reeds meerdere duikers gebruik maken van het duikbassin.

Indien er zonder buddy gedoken wordt dienen er reeds duikers in het duikbassin aanwezig te zijn.

Het gebruik van de faciliteiten van DiveWorld geschied geheel op eigen risico DiveWorld kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen die zich voordoen of voor letsel dat ontstaat tijdens of rond de duik, noch voor schade aan of vermissing van goederen.

Technische duikers of duikers die gebruik van een dubbelset groter dan 2X7 en langer duiken dan anderhalf uur geldt een hoger duiktarief van € 27,50 per duik.

Het is niet toegestaan om zelf meegebrachte eet- en drinkwaren te nuttigen binnen de faciliteit van DiveWorld. 

Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan.

Bij niet naleving van het huishoudelijk reglement of het niet opvolgen van de door het personeel gegeven aanwijzingen, zal u verzocht worden na betalingen van het door u verschuldigde bedrag DiveWorld onmiddellijk te verlaten.

Duikprofessionals: 

Aan externe duikprofessionals biedt DiveWorld de mogelijkheid om duikinstructie in het duikbassin onder de navolgende voorwaarden: 

De duikprofessional dient te beschikken over een door zijn organisatie verplichte teaching status alsmede een geldige aansprakelijkheidsverzekering.

De duikprofessional dient zich te gedragen zoals het een goed duikprofessional betaamt en is persoonlijk verantwoordelijk voor de veiligheid en gedrag van zijn cursist. 

Diveworld is geenszins verantwoordelijk of kan verantwoordelijk gesteld worden voor de door de duikprofessional gegeven duikinstructie of zijn gedrag jegens zijn cursist of de door hem gebruikte duikmaterialen.

De door de duikprofessional gegeven duikinstructie dient te voldoen aan de door zijn of haar organisatie voorgeschreven standaards toepasselijk op het duikbassin van DiveWorld.

Wanneer een duikprofessional duikinstructie geeft aan ten minste 3 leerlingen, dan mag hij gratis gebruik maken van het duikbassin

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van de 10 duiken kaart vervalt de eventuele korting welke de duikprofessional geniet.

Het is niet toegestaan om zelf meegebrachte eet- en drinkwaren te nuttigen binnen de faciliteit van DiveWorld.

Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan.

Bij niet naleving van het huishoudelijk reglement of het niet opvolgen van de door het personeel gegeven aanwijzingen, zal u verzocht worden na betalingen van het door u verschuldigde DiveWorld onmiddellijk te verlaten. 

Try Before You Buy 

Het DiveWorld Try Before You Buy concept is alleen van toepassing in de DiveWorld Duiktoren onder toezicht van één van de DiveWorld Medewerkers.

Bij een aankoop boven de € 50 dan is de test duik gratis.

Het artikel is toegevoegd aan je winkelwagen
AfrekenenVerder winkelen